• Ilmaiset toimituskulut kotimaahan yli 100€ tilauksiin!

Rekisteriselostus

Kerromme tässä tietosuojaselosteessa, mitä tietoja keräämme sinulta käyttäessäsi Palaset verkkopalvelua osoitteessa palaset.fi ja mihin näitä tietoja käytämme. Käyttämällä palvelua katsomme sinun hyväksyvän tietojesi käsittelyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Rekisterinpitäjä

Plastep Oy, Kutomakuja 2, 19410 Kuortti

Verkkokaupan asiakaspalvelu ja rekisteriä hoitava taho

Puh. +358 290 009137, palaset@plastep.fi

Rekisterin nimi

Palaset.com asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Asiakassuhde

KUVAUS REKISTERÖITYJEN RYHMÄSTÄ

Rekisteri sisältää henkilötietoja Palaset verkkokauppaan rekisteröityneistä asiakkaista.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään, asiakassuhteen hoitamiseen, palvelun ja rekisteröintiä edellyttävien palveluiden tuottamiseen, henkilökohtaisen käyttäjäkokemuksen tuottamiseen, jäsentietojen ylläpitämiseen ja yhteydenpitoon. Tietoja voidaan käyttää myös väärinkäytösten seuraamiseen ja selvittämiseen sekä palvelun tekniseen toteuttamiseen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisterin tietosisältönä on yksi tai useampi seuraavista tiedoista: käyttäjätunnus ja salasana, käyttäjän ilmoittama etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, postiosoitteet, puhelinnumerot, yritys ja muut käyttäjän ilmoittamat tiedot. Palvelun tekniset evästeet keräävät teknistä ja muuta tietoa palvelun käytöstä. Tiedot verkkokaupan tilauksista ja toimituksista.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja jatkuessa. Lisäksi rekisteriin voidaan tallentaa sellaisia tietoja, jotka muodostuvat palvelun käyttämisen yhteydessä tai seurauksena.

Asiakassuhde syntyy, kun

  1. a) asiakas rekisteröityy verkkokaupan asiakkaaksi tai
  2. b) tilaa tavaraa

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille Euroopan Unionin alueella sijaitseville tahoille kuten esimerkiksi palaset.com verkkokaupan yhteistyökumppaneille, asiakkaan mahdollisesti tilaamia palveluja tuottaville yhtiöille sekä viranomaisille tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tietoja voidaan luovuttaa tavaroiden ja palveluiden toimittamista varten tai  palaset.com verkkokaupan  ja asiakkaan välisen sopimuksen toteuttamiseksi sekä markkinointiin ja etämyyntiin tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Henkilötietoja ei luovuteta ilman asianosaisen nimenomaista suostumusta kolmansille osapuolille muutoin kuin edellä mainitussa tarkoituksessa, ellei lainsäädännöstä muuta johdu.
Tilastollisia palvelun käyttötietoja ja asiakastietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille sellaisessa muodossa, jossa niistä ei voida tunnistaa palvelun yksittäisiä käyttäjiä taikka käyttäjien henkilökohtaisia käyttötietoja, asiakastietoja tai henkilötietoja.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Asiakastietoja sisältävän rekisterin käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen määritetyt rekisterinpitäjän työntekijät tai rekisterinpitäjän lukuun toimiva palvelun tuottaja, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus ja henkilötietojen käsittely liittyvät. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa.

Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan.

Tiedot varmistetaan säännönmukaisesti varmuuskopioinnilla. Järjestelmä, jossa henkilötietoja säilytetään ja käsitellään, on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä, kuten palomuurilla, kulunvalvonnalla sekä hallitulla käyttöoikeuksien myöntämisellä. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä.

REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Jos tiedoissa on virheitä tai puutteita tai jos ne ovat turhia, voit pyytää niiden korjaamista. Tarkistuspyynnöt voi tehdä ainoastaan kirjepostilla: Plastep Oy, Asiakaspalvelu, Kutomakuja 2, 19410 Kuortti.

ALAIKÄISET JA ASIAKASREKISTERI SEKÄ VASTUUT

Alaikäiset henkilöt eivät saa rekisteröityä verkkokauppaan. Myös alaikäisten mahdollisuus ostaa verkkokaupasta on rajoitettu. Käyttäjä vastaa, että hän on yli 18-vuotias. Alaikäisten on käännyttävä vanhempien tai huoltajan puoleen voidakseen tilata Palaset verkkokaupasta.

Käyttäjä vastaa täysimääräisesti tämän sopimuksen, lain tai hyvän tavan vastaisesta palaset.com verkkopalvelun käytöstä aiheuttamastaan vahingosta palvelun tarjoajalle, muille käyttäjille ja kolmansille osapuolille.

REKISTERÖIDYN KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa tai markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kiellon tehdä kirjepostilla: Plastep Oy, Asiakaspalvelu, Kutomakuja 2, 19410 Kuortti tai ottamalla muutoin yhteyttä rekisterinpitäjään (ks.kohta rekisteriä hoitava taho).